Vítám Vás na stránkách

Welcome to

News from HPLC analysis ...


- Placené odkazy -


Google
Najdi na WWW Najdi na sweb.cz

Tyto stránky se snaží pokrýt široké spektrum analytické chemie doplňkových látek, aminokyselin, vitaminů a veterinárních přípravků v krmivech. Na těchto stránkách najdete principy analytických metod, případně i jejich plné znění, fyzikálně-chemické charakteristiky analyzovaných látek a dále problematiku, která je s analytikou těchto látek úzce spjata. Stránky se věnují problematice separační techniky HPLC jednak ve formě laboratorní příručky a rovněž i formou diskusního fóra. Naleznete zde doporučené tipy a triky, které se v HPLC nejčastěji používají. Nemalá část je zaměřena i na validaci analytické metody a pokouší se podat podrobný návod k analytické validaci. V současné době probíhá i pokus o prezentaci některých prací v této oblasti formou on-line WEB journalu.

Stránky jsou optimalizovány pro IE 4.0 a vyšší a rozlišení 800x600 pixelů

1999-2004 Michal Douša

Last modified: